Katalog on-line

                                            BIBLIOTEKA
                                         czynna
                                     7.30 – 15.00

REGULAMIN BIBLIOTEKI
1.
Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie i pracownicy szkoły.
2. W bibliotece i czytelni obowiązuje cisza, nie wolno wnosić do biblioteki jedzenia i picia.
3. Biblioteka udostępnia księgozbiór i inne materiały wg harmonogramu godzin pracy umieszczonego na zewnątrz biblioteki.
4. Biblioteka umożliwia wolny dostęp do półek ( nie wolno wchodzić z plecakami, torbami itp.)
5. Uczniowie wypożyczają książki i inne materiały biblioteczne wyłącznie na własne nazwisko.
6. Jednorazowo można wypożyczyć pięć książek na okres miesiąca. Czytelnik może uzyskać przedłużenie czasu korzystania z książki, gdy nie ma na nią zapotrzebowania.
7. Uczeń przygotowujący się do konkursu lub olimpiady ma prawo do wypożyczenia większej liczby książek.
8. Biblioteka może wypożyczyć książki z księgozbioru podręcznego na okres jednego wieczoru (zwrot rano następnego dnia) czytelnikom, którzy nie mają i nie mieli żadnych zaległości.
9. Czytelnik może złożyć zamówienie na książkę, która jest w danym momencie wypożyczona.
10. Multimedia wypożyczane są wyłącznie nauczycielom.
11.Wypożyczone książki i inne materiały należy szanować, a zauważone uszkodzenia zgłaszać bibliotekarzowi w momencie wypożyczenia.
12.W przypadku trwałego uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży materiałów bibliotecznych, czytelnik zobowiązany jest do naprawienia szkód lub dostarczenie identycznego albo wyznaczonego tytułu
-wpłacenie w przypadkach uzasadnionych ich pięciokrotnej wartości bieżącej.

         AKCJA   Podaruj książkę bibliotece - zostaw po sobie ślad”

              Wszystkich czytelników i sympatyków książki zapraszamy do włączenia się do akcji.
                                 Jeżeli masz ciekawe, przeczytane i niepotrzebne już książki,
                              które tylko „zbierają kurz”
to koniecznie podaruj je bibliotece.
                                             Zrobisz tym radość nam i naszym czytelnikom.
                                                          Zapraszamy do współpracy z biblioteką.

                                                                       Czytana książka żyje dalej!!!

                 Regulamin Akcji:
1. Akcja trwa od października 2012 do kwietnia 2013
2.W ramach akcji zbierane będą lektury,
literatura piękna dla młodzieży i dorosłych
3. Stan książek powinien być dobry, najlepiej gdyby to były książki wydane po 2000 roku
4. Do każdej podarowanej książki zostanie wklejona karteczka z imiennym podziękowaniem dla ofiarodawcy 

5. Lista darczyńców pojawi się na stronie
internetowej szkoły
6. Książki proszę przekazać do biblioteki szkolnej